Matrix home · ny matris

The Matrix Maker

En matris är ett schema med ett antal kolumner och ett antal rader. Kolumnerna och raderna har varsin titel. Med detta verktyg sätter man upp sin egen matris och fyller i enligt behov.

Den som skapar en matris väljer namn (som sedan används av t.ex ens kamrater för att hitta just den matris man jobbar med) och man kan också se till att välja ett lösenord om man vill se till att matrisen hålls hemlig för den stora elaka världen och alla dess elaka invåndare.

Varje matris kan när som helst utökas i båda leden. Nya rader och kolumner kan läggas till. Samtliga rutor kan alltid uppdateras av de som har lösenordet.

Skapa ny matris

Dessa matriser är aktuella just nu:
Lösenord:

Vi tar oss friheten att radera matrixer som blivit över ett år gamla


Daniel Stenberg bakom tangentbordet och Kjell bakom hans axlar.